Home » Sınav Formatı ve Puanlama

Sınav Formatı ve Puanlama

Sınav Formatı

Section Number of questions Time (minutes) Score Range Average score (2015) Content
English and Writing 44 35 200 – 800 combined with reading 500 Usage/mechanics and rhetorical skills and grammar
Reading 52 66 200 – 800 combined with writing 500 Critical reading
Mathematics 20 without calculator 25 minutes without calculator 200 – 800 500 Pre-algebra, elementary algebra, intermediate algebra, coordinate geometry, geometry, elementary trigonometry, reasoning, and problem-solving
38 with calculator 55 minutes with calculator
No Science
Score
Optional Writing Test (not included in composite score) 1 essay prompt 30 02-Dec 6.9 Writing skills
Composite 400 – 1600 21 Combination of the reading / writing score and the math score

 

SAT Sınav Tarihi SAT Son Başvuru Tarihi
6 Ekim 2018 7 Eylül 2018
1 Aralık 2018 2 Kasım 2018
9 Mart 2019 8 Şubat 2019
4 Mayıs 2019 5 Nisan 2019

Haziran 2018 itibariyle SAT Sınav Tarihleri

*Yukarıda belirtilen tarihlerde SAT Subject testleri de yapılmaktadır.

SÜRE

SAT 3 saat veya isteğe bağlı essay seçildiği takdirde 3 saat 50 dakika sürmektedir.

PUANLAMA

SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir.

ESSAY

50 dakika süren bu bölüm 1600 puanlık bölümden ayrı olarak puanlanmaktadır.  Bu bölümde sizden verilen bir okuma parçası hakkında yazarın argümanını nasıl oluşturduğunu analiz etmeniz ve açıklamanız istenmektedir. Essay, okuma, analiz etme ve yazma yetenekleriniz dikkate alınarak puanlanmaktadır. Okuma, analiz etme ve yazma bölümlerinden her biri iki ayrı kişi tarafından 1 ile 4 arasındaki ölçekte değerlendirilmektedir.

MATEMATİK

SAT de matematik bölümü için 58 soru için 80 dakika süre verilecek. Sınavda 38 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanılabilirken, 20 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanımına izin verilmemektedir. Puanlama yine 200-800 üzerinden olacak. Matematik soruları cebir, veri analizi, geometri, trigonometri gibi konulardan oluşacaktır.

Kanıta Dayalı Okuma-Yazma: Mevcut SAT de okuma bölümü için öğrencilere 67 soru cevaplamak için toplam 70 dakika verilir. Yeni SAT de 52 soruyu cevaplamak için 65 dakika verilecektir. Okuma-yazma birlikte, toplam 200-800 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenciler 5 okuma pasajı verilecek ve her pasaj başına yaklaşık 10 soru yanıtlayacak.

SAT de yazma bölümü için  öğrencilerden 44 soruyu 35 dakikada cevaplamasını istenecektir. Öğrencilere, 4 kısa pasajdan gramer, noktalama işaretleri ve kelime kullanımını düzeltmelerini isteyen sorular sorulacaktır.