Home » Sınav Formatı ve Puanlama

Sınav Formatı ve Puanlama

Sınav Formatı

Kategori

Okuma ve Yazma Bölümü Matematik Bölümü

Format

İki aşamalı uyarlanabilir test tasarımı: iki ayrı zamanlanmış modül aracılığıyla yönetilen bir Okuma ve Yazma bölümü

İki aşamalı uyarlanabilir test tasarımı: iki ayrı zamanlanmış modül aracılığıyla yönetilen bir Matematik bölümü

Test uzunluğu (operasyonel ve ön test sorularının sayısı)

1. modül: 25 operasyonel soru ve 2 ön test sorusu2. modül: 25 operasyonel soru ve 2 ön test sorusu

1. modül: 20 operasyonel soru ve 2 ön test soruları

2. modül: 20 işlem sorusu ve 2 ön test sorusu

Aşama Başına Süre

1. modül: 32 dakika 2. modül: 32 dakika

1. modül: 35 dakika

2. modül: 35 dakika

Toplam Soru Sayısı

54 Soru 44 Soru
Ayrılan Toplam Süre 64 Dakika

70 Dakika

Sonuç Bildirimi

Toplam PuanOkuma ve Yazma Bölüm Puanları Toplam PuanYazma ve Okuma Bölüm Puanları
Kullanılan Soru Türleri Ayrık; Çoktan Seçmeli

Ayrık; Çoktan Seçmeli (≈%75) ve öğrenci tarafından üretilen yanıt (≈%25)

Konular

Edebiyat, Tarih, Sosyal Bilgiler, Beşeri Bilimler, Bilim

Bilim, Sosyal Bilimler, Gerçek Dünya Konuları

Bilgilendirici Grafikler Evet

Evet

SAT SINAV TARİHİ

SAT SON BAŞVURU TARİHİ

9 Mart 2024

27 Şubat 2024
4 Mayıs 2024

23 Nisan 2024

1 Haziran 2024

21 Mayıs 2024

SÜRE

SAT 2 saat 14 dakika sürmektedir.

PUANLAMA

Digital SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir.

MATEMATİK

Digital SAT’de matematik bölümü için 44 soru için 70 dakika süre verilecek. Sınav süresince hesap makinesi kullanılmasına izin verilmektedir. Puanlama yine 200-800 üzerinden olacak. Matematik soruları cebir, veri analizi, geometri, trigonometri gibi konulardan oluşacaktır.

Kanıta Dayalı Okuma-Yazma: Mevcut SAT de okuma bölümü için öğrencilere 54 soru cevaplamak için toplam 64 dakika verilir. Okuma-yazma birlikte, toplam 200-800 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenciler 5 okuma pasajı verilecek ve her pasaj başına yaklaşık 10 soru yanıtlayacak.