Home » Digital SAT Hakkında

Digital SAT Hakkında

ABD’ de lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerin bir çok üniversiteye başvurmak için ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. College Board tarafından düzenlenen ve çoğunluğu ABD’de olmak üzere 5900 kolej ve üniversite tarafından kabul edilen sınav, tüm dünyada çeşitli sınav merkezlerinde düzenlenmektedir.

SÜRE
Digital SAT 2 saat 14 dakika sürmektedir.

PUANLAMA
Digital SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir.

MATEMATİK
Digital SAT’de matematik bölümü için 44 soru için 70 dakika süre verilecek. Sınav süresince hesap makinesi kullanımına izin verilmektedir. Puanlama yine 200-800 üzerinden olacak. Matematik soruları cebir, veri analizi, geometri, trigonometri gibi konulardan oluşacaktır.

Kanıta Dayalı Okuma-Yazma: SAT de 54 soruyu cevaplamak için 64 dakika verilecektir. Okuma-yazma birlikte, toplam 200-800 puan üzerinden değerlendirilecektir.